Apunts

Seguim amb l'Espai Prevenció...

Bon dia a tothom,

La Diputació de Barcelona té la voluntat de facilitar la implantació de la prevenció de riscos laborals a les entitats locals de la província, així com donar suport en l’impuls de la cultura preventiva en les organitzacions i en el compliment eficaç de la normativa en la matèria. És per això que, des de fa anys, s’ofereix suport i acompanyament en aquest àmbit, a través de diversos canals i fórmules. Una de les més importants és, sens dubte, l’impuls de l’Espai Prevenció.