Contacte

Dins les línies d’assistència de la Diputació de Barcelona, adreçades a les entitats locals, es dinamitza l’Espai de Trobada dels Tècnics i Tècniques de Prevenció on actualment hi participen 140 municipis representats per professionals en matèria preventiva de l’administració local. 

El treball en xarxa és un dels punts forts a desenvolupar en qualsevol grup d’experts i en aquest cas una necessitat addicional atesa la dispersió geogràfica dels integrants del grup i la necessitat de mantenir entre ells una relació més propera i una interacció continuada. Contacta amb nosaltres!!

Si vols formar part de la nostra comunitat, només cal que et posis en contacte amb nosaltres!!

prev.riscoslaborals@diba.cat