Presentació

Poc després de l'entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i davant la necessitat dels tècnics de prevenció dels ajuntaments de posar en comú i contrastar les seves experiències i models de gestió, la Diputació de Barcelona posà a la seva disposició l'ESPAI DE TROBADA.

Aquest és un espai presencial que té com a objectiu principal compartir i gestionar el coneixement entre els seus integrants, així com afavorir i optimitzar la relació entre els professionals dedicats a la prevenció de riscos laborals en l’administració local, posant a disposició d’aquests instruments per a reforçar la seva capacitat de gestió i autonomia.

L'ESPAI PREVENCIÓ és el nostre espai virtual per afavorir la continuïtat de les tasques en comú dels membres de l’Espai de Trobada i fer difusió de totes les activitats que en matèria preventiva puguin ser d’interès, molt especialment per a altres entitats locals. Per tant, aquest Espai Prevenció compta amb diferents tipus de perfil els quals permetran accedir a diferents nivells de participació com a membre de la comunitat.